Zgłoszenia

Poniżej znajduje się link do formularza zgłoszeniowego na I edycję Karkonoskiej Wyrypy:


- formularz zgłoszeniowy


Zgłoszenia na trasę TP10 można dokonać tylko mailowo na adres zgloszenia@karkonoskawyrypa.pl zgodnie z działem XIII regulaminu imprezy.